1. De Golf Etiquette
  1. Veiligheid En Hoffelijkheid
  2. Zorg Voor De baan
  3. Kledij En Telefoons
  4. Lokale Voorschriften
 2. De Golfregels, een beknopte inleiding
  1. Definities
  2. Volgorde Van Spelen [Regel 10]
  3. De Bal Spelen Zoals Hij Ligt [Regel 13]
  4. Vervangen Of Verkeerde Bal [Regel 15]
  5. Bal Op De Green [Regel 16]
  6. De Vlag [Regel 17]
  7. Bal Verplaatst Of Van Richting Veranderd [Regels 18 & 19]
  8. Droppen Van Een Bal [Regel 20]
  9. Obstakels [Regel 24]
  10. Abnormale Grond Omstandigheden [Regel 25]
  11. De Waterhindernis [Regel 26]
  12. Verloren Bal, Bal Buiten De Baan [Regel 27]
  13. De Regels

De Golf Etiquette

De etiquette: de " goede manieren " van de golfer...

Onder deze rubriek worden alle voorschriften verzameld van de gedragscode die de echte golfer moet respecteren. Deze voorschriften staan in het voorwoord van het officiële Regelboekje.   De regels van etiquette zijn in die zin apart, dat de speler geen strafpunten krijgt als hij ze overtreedt.  Toch zal de echte golfer ze des te meer naleven en respecteren, want deze liggen aan de grondslag van de aantrekkelijkheid van de sport, namelijk het respect voor de golfbaan en de andere spelers.

Het is een universele gedragscode van de golfers, gestoeld op hoffelijkheid en "savoir-vivre". Helaas, zal u misschien moeten constateren dat er toch nog golfers zijn die deze regels met de voeten treden. U vindt ze misschien ongelikt en onbeleefd, maar vaak is het door onwetendheid of vergetelheid dat ze zo lelijk in de fout gaan. Misschien kan u wel tonen hoe het moet als een lichtend voorbeeld Respecteer de Etiquette van de eerste dag van uw golfleven tot de allerlaatste. Geef de mooie traditie door en leer de codes aan hen die ze vergeten of nog niet kennen....

Veiligheid En Hoffelijkheid

Of het nu in een vriendschappelijke match of in competitie is, golfers spelen op dezelfde baan , de enen achter de anderen, in flights van twee, drie of vier. In het belang van iedereen, moet men een aantal zaken niet over het hoofd zien:

Het gevaar

 • speel nooit zolang de spelers voor u nog in het bereik zijn van uw verst mogelijke slag. Wanneer een bal toch in de richting van andere spelers gaat roept u zo hard mogelijk “FORE”. Indien u zelf FORE hoort roepen duikt u in elkaar en beschermt u uw hoofd met beide handen.
 • als u oefenslagen (practice swings) uitvoert, let er dan op dat de mensen die u omringen (en vooral die achter u die u niet ziet) ver genoeg van u verwijderd zijn , zodat zij het risico niet lopen om door uw club te worden geraakt of door opvliegende aarde of keitjes.
Het snelle spel

U zal vlug merken dat het ontzettend vervelend is achter een partij te spelen die bijzonder traag door de baan gaat... Probeer u daar dus zelf niet aan te bezondigen en zonder uw " golfswing "te overhaasten" kan u deze zaken in het oog houden:

 • raak niet achterop bij de partij voor u, wanneer u meer dan een volledige hole achterop geraakt op de voorgaande spelers wordt u als een langzame speler beschouwd.
 • verlaat onmiddellijk de green als u gedaan heeft met putten, en ga naar de volgende afslagplaats waar u de scorekaart invult
 • zorg ervoor dat u al bij uw bal bent en klaar om te slaan als het uw beurt is,
 • vermijd veelvuldige (en vaak nutteloze) oefenswings,
 • en als u uw bal zoekt die moeilijk vindbaar lijkt, laat dan onmiddellijk de volgende partij door vooraleer de vijf voorgeschreven minuten om zijn. De achterkomende partij moet wel wachten tot de voorgaande partij teken geeft om voorbij te gaan.
 • Wanneer u een partij doorgelaten hebt, dient u te wachten tot deze buiten bereik is of de green verlaten heeft.
De hinder

Iedereen weet dat er voor het golfspel rust en sereniteit nodig is. Vermijd daarom, als een andere speler zijn slag uitvoert:

 • u te verplaatsen, te bewegen of te praten ,
 • te dicht bij hem te staan , in de verlenging van zijn spellijn te gaan staan op de green of achter hem wanneer hij speelt.
De voorrang

 • Overal ter wereld hebben partijen van twee spelers voorrang op een driebal of een vierbal.
 • Hoewel één speler alleen automatisch sneller zal gaan, heeft hij geen enkel voorrangsrecht op de baan. Dit is waarschijnlijk een aanmoediging om met andere personen samen te spelen.
 • Een partij die achterop raakt bij de vorige, moet de partij die haar volgt, doorlaten.
 • Een speler die de “eer”heeft dient de gelegenheid te krijgen zijn bal te spelen vooraleer zijn tegenstander of mede-competitor zijn bal opteet.
 • Een partij die afsnijdt of geen volledige ronde speelt, heeft geen enkel voorrangsrecht op de baan. De partij die een volledige ronde speelt heeft altijd het recht de voorgaande partij die geen volledige ronde speelt voorbij te gaan.

Zorg Voor De baan

Een golfbaan is van nature kwetsbaar en moet goed beschermd worden. Vooral omdat één van de principes van golf erin bestaat dat men de bal altijd moet spelen "zoals hij ligt".  Dus hoe minder het terrein er beschadigd bij ligt, hoe minder kans men maakt de bal op een slechte ligging te vinden. Wees dus niet slordig op de punten die hier worden aangehaald, want u loopt zelf het risico in een even slechte situatie te komen als deze die u zelf uit nonchalance heeft achtergelaten.

 • Op de baan
  Plaggen (divots of graszoden) die u heeft losgeslagen tijdens uw swing, dient u terug te plaatsen in de juiste richting, en effen te maken.
 • Op de afslagplaatsen
  Als u het werkelijk nodig acht om een oefenswing te maken (maar is dat echt wel nodig ?) sla dan geen plaggen uit, beschadig de tee niet en probeer zoveel mogelijk uw oefenswing uit te voeren buiten de zone van de afslagplaats.
 • In de bunkers
  Als u de bunker verlaat, dient u ALTIJD de sporen uit te wissen die u in het zand achterliet, zelfs als er geen hark ligt.... Zoals u weet, moet u de bal altijd spelen van de plaats waar hij ligt. U zal spoedig merken hoe onaangenaam het is uw bal terug te vinden in een diepe voetafdruk die iemand achterliet in de bunker....
 • Op de greens
  De greens zijn de fijnste en meest kwetsbare gedeeltes van de baan, die heel wat zorg en onderhoud vereisen. Dat is nodig omdat de bal rechtuit moet rollen zonder onvoorzien op te springen of af te wijken. Als u op de green komt, dient u altijd eerst uw pitch (plaats van impact) van uw bal te zoeken en deze zo snel mogelijk met uw pitch-fork te herstellen. Of heeft uw bal misschien geen pitch gemaakt ?... Doe dan net als de professionals. Kijk eens goed rond u en herstel een aantal andere pitches die minder respectvolle of verstrooide spelers hebben achtergelaten....
  • Als u wacht op de green, vermijd dan op uw putter te leunen om geen lelijke putten in de green te maken ...
  • Sleep niet met uw voeten op de green, want de spikes van uw schoenen kunnen de green lelijk beschadigen. Herstel ook altijd deze spike-marks.
  • Houd u niet te dicht bij de hole zelf op om de randen hiervan niet te beschadigen of te vervormen.
  • Leg uw golfzak nooit op de green.
  • Rijd nooit met uw golftrolley op de green, voorgreen of op de afslagplaats.
  • Haal uw bal voorzichtig met de hand uit de hole en plaats de vlag correct terug in de hole vooraleer de green te verlaten.

Kledij En Telefoons

Op oude golfgravures kan men zien hoe onze voorouders golf speelden met pak en das, terwijl de echtgenotes golfden met lange wijde jurken... Actueel heeft de comfortabele sportswear in bonte kleuren zich van de sportwereld meester gemaakt.
Ook in de golfsport is de mode mee geëvolueerd. Toch moet men in het golf de universele dresscode respecteren (streng toegepast in de Angelsaksische landen) die de dracht van jeans en tee-shirts zonder kraagje ten strengste verbiedt. Net zoals tegenwoordig het gebruik van de draagbare telefoons. 

Lokale Voorschriften

Als u in een andere club speelt, vraag naar de lokale voorschriften, bijvoorbeeld als met buggies mag gereden worden. Vaak gelden daar speciale regels voor waar wel en waar niet mag gereden worden. Deze regels moeten altijd nageleefd worden.

De Golfregels, een beknopte inleiding

Vooraleer u begint te spelen, is het nodig u de volgende drie grote principes van de golfregels eigen te maken:

Men speelt de bal ….waar hij ligt

Het principe van het golfspel wil dat men de bal ALTIJD speelt van de exacte plaats waar hij ligt. Hier onderscheidt men dan ook de betere spelers van de anderen, namelijk door hun vermogen om zich efficiënt aan te passen aan een ruime waaier van mogelijke situaties waarin ze zich bevinden. Om dit spel te spelen heeft u het recht om maximaal 14 clubs mee te nemen. U mag tijdens een ronde eender hoeveel clubs toevoegen aan de set waar u mee vertrokken bent, voor zover u het maximum van veertien clubs niet overschrijdt.

Het is de speler die bekwaam moet zijn om in alle posities op de baan de bal te kunnen spelen zonder de ligging van de bal te verbeteren. Het principe binnen de golfregels is dus: u heeft het recht uw bal te spelen zoals hij na uw slag tot stilstand kwam.

Men verbetert nooit de ligging van de bal

Men moet dus altijd spelen zonder zijn situatie te herschikken of aan te passen, zonder takken te buigen of te breken, zonder hinderende plantengroei te verwijderen, en zonder de grond rond de bal effen te maken....
Als er bijvoorbeeld, door de baan, gras aan uw bal kleeft, mag u dat NIET verwijderen.

Het golfspel is helemaal gebaseerd op dit fundamentele principe en maakt ook de zin uit van de sport. De speler moet zich aanpassen aan de ligging van de bal en over voldoende techniek beschikken om alle vereiste slagen uit te voeren.

Men telt alle opgelopen strafslagen

 • een drop: als u in de onmogelijkheid verkeert om de bal te spelen van de plaats waar deze ligt, dan moet u leren hoe men de bal opnieuw in spel brengt door de bal - met een strafpunt - te « droppen » (vernederlandsing van het Engelse werkwoord "to drop": laten vallen). Men doet dit met gestrekte arm op schouderhoogte. Later zult u alle gedetailleerde voorwaarden leren kennen om de bal opnieuw in spel te brengen: afstand, plaats, strafpunten,...
 • de verloren bal: het zal u - helaas - ook overkomen dat uw bal verloren zal zijn of buiten de grenzen van de baan zal terecht komen. Om dan verder te spelen, moet u een andere bal herspelen vanop de exacte plaats waar u die vorige rampzalige slag had gemaakt. Ook moet u nog één strafslag bijtellen bij de reeds uitgevoerde slagen ( ook de oorspronkelijke slag). Indien u na bijvoorbeeld drie minuten zoeken een nieuwe bal in het spel brengt volgens de regels, en u vindt nadien uw oorspronkelijke bal, dan blijft de status van die bal verloren.
 • het air-shot (slag uitgevoerd zonder de bal te raken, maar waarbij het wel degelijk de bedoeling was de bal te slaan): Het golfspel staat geen verschillende pogingen toe. Dus elke uitgevoerde slag telt mee, zelfs een vergeefse poging om de bal te raken.
 • vergissing van bal: bij het golfspel, speelt men slechts met 1 bal tegelijk... Check altijd goed , vooral in het hoge gras, dat de net gevonden bal wel de uwe is... Om alle risico van vergissing of verwisseling uit te sluiten, is het eigenlijk het beste om uw bal met een gepersonaliseerd teken te merken dat u altijd in staat zal stellen uw bal te identificeren. Behalve in een hindernis mag een speler, als hij denkt dat het zijn bal is, een bal altijd opnemen voor identificatie. Als u de fundamentele golfregels navolgt, dan respecteert u de code van dit unieke spel waarin u uw eigen scheidsrechter bent en waarbij men verwacht dat u zich gedraagt als een ware "gentleman"...(gentle woman)
De Geest van het spel volgens de R&A:

Speel de bal zoals hij ligt,
Speel de baan zoals u ze vindt,
Als je geen van beide kan wees dan eerlijk,
Maar om te weten wat eerlijk is, moet u de golfregels kennen ...

De hier volgende Regels en definities werden opzettelijk vereenvoudigd en in dit korte bestek willen we u alleen de belangrijkste golfregels voorstellen. In uw club of pro-shop kan u de officiële en volledige R&A golfregels aankopen.

Weetje
Naast de 34 golfregels van St-Andrews bestaan er nog de wedstrijd-voorwaarden alsook de lokale regels die -op gevaar van strafslagen- dienen in acht genomen te worden tijdens een golfpartij.

Definities

De bal adresseren
Een speler adresseert de bal, als hij zijn stance (spelhouding) heeft ingenomen en tevens de club tegen de grond laat rusten (grounden). Maar in een hindernis, heeft de speler de bal reeds geadresseerd vanaf het moment dat hij zijn stance heeft ingenomen. Wanneer bij het adresseren de bal van de tee valt, mag de bal zonder straf opnieuw opgeteed worden.
Bal in spel
Een bal is in spel vanaf het moment dat de speler op de tee een slag heeft gedaan naar zijn bal. Deze bal blijft in spel tot men de bal in de hole heeft gespeeld, behalve in geval dat de bal verloren is, out-of-bounds, opgenomen of vervangen door een andere bal.
Bewogen bal
Een bal wordt beschouwd als « bewogen » , wanneer deze de ligplaats verlaat en immobiel komt te liggen op een andere plaats.
Advies
Advies is elke raad of suggestie die een speler kan beïnvloeden in zijn manier van spelen. U mag een medespeler bijvoorbeeld niet zeggen dat zijn swing te snel is. Inlichtingen over de regels of over objectieve waarneembare feiten ( plaats van de vlag op de green, ligging van hindernissen ... ) vallen niet onder het begrip « Advies ».Straf voor overtreding: In stroke play, twee strafslagen en verlies van de hole in match play.
Slag (Stroke)
Een slag is de voorwaartse beweging van de club, uitgevoerd met de werkelijke intentie om de bal te slaan.
Strafslag (Penalty Stroke)
Een strafslag is een slag die bij de score wordt opgeteld in toepassing van bepaalde golfregels. In een partij per ploeg, hebben strafslagen geen invloed op de volgorde van spelen. De algemene straf voor het overtreden van een regel in strokeplay is twee strafslagen.
Outside Agency
hieronder verstaat men elk voorwerp of elk levend wezen dat geen deel uitmaakt van de partij in match play en in stroke play geen deel uitmaakt van de partij van de speler. Onder dit begrip vallen ook de referees, een marker een waarnemer of een forecaddie. Indien een bal in beweging van richting veranderd wordt door een outside agency is er nooit sprake van een straf. Uw eigen lichaam of uw eigen uitrusting is geen outside agency. Indien een bal in beweging na een slag uw uitrusting raakt krijgt u twee strafslagen! Ook als de bal van richting veranderd door de caddie krijgt de speler twee trafslagen.
Hindernis
Een « hindernis » is elke bunker of waterhindernis ; in een hindernis is het verboden de grond of het water te raken voor men zijn slag uitvoert. Ook mogen geen losse natuurlijke voorwerpen verwijderd worden. Stukken grond waarop gras groeit in een bunker maken geen deel uit van de bunker.
Obstructies- Obstakels
Hieronder valt alles wat « kunstmatig » is, met uitzondering van: - al wat een out-of-bounds aanduidt, zoals muren, afsluitingen, paaltjes,.... - elk bouwsel dat door het comité tot een wezenlijk deel van de baan is verklaard. Behalve voornoemde uitzonderingen mogen losse obstakels altijd weggenomen worden.
Baan - Terrein - Parcours
De baan is het hele terrein waarop mag gespeeld worden. Vóór een strokeplay-wedstrijd mag een speler niet op de wedstrijdbaan oefenen.
Lokale Regels
Het comité van een golfbaan bepaalt altijd de specifieke lokale Regels eigen aan een baan. Meestal gaat het om sproeikoppen (sprinkler heads), stenen in bunkers, bescherming van jonge aanplanting, of een deel van de baan dat hersteld wordt, opnieuw aangeplant, enz

Volgorde Van Spelen [Regel 10]

Op de afslagplaats

Als u een competitie gaat spelen met één of meerdere medespelers, dan wordt de volgorde van spelen bepaald als volgt:
Op de afslag van de eerste hole, speelt elke speler of elk team in de volgorde die bepaald werd door het reglement van de competitie of door lottrekking.
Op de afslagen van de volgende holes, is de eer voor de speler of de partij die de vorige hole heeft gewonnen ( dwz. met de laagste netto score in een handicap competitie ).

Op de baan

Op de baan moet altijd de bal die het verst van de hole ligt, het eerst gespeeld worden.

Penalties

Welke straf krijgt een speler die voor zijn beurt heeft gespeeld ?:

 • In stroke play: Er volgt geen straf en de bal moet gespeeld worden zoals hij ligt. Een speler die voor zijn beurt afslaat in een strokeplay competitie krijgt daarvoor echter geen strafslag. Zijn bal is gewoon in het spel.
 • In match play: De tegenstander mag eisen dat de slag vervalt en dat de speler een bal speelt in de juiste volgorde, zonder straf en zo dicht mogelijk bij de plaats vanwaar de oorspronkelijke bal het laatst werd gespeeld.

De Bal Spelen Zoals Hij Ligt [Regel 13]

Op de baan

Behalve in een aantal gevallen die we verder bespreken, moet u de bal spelen zoals hij ligt, zonder verbeteringen aan te brengen aan de zone waar uw bal ligt noch aan de zone van uw swing.

LOSSE, NATUURLIJKE VOORWERPEN

Onder losse, natuurlijke voorwerpen (loose impediments) verstaan we stenen, bladeren, twijgen, takken en dergelijke, uitwerpselen, wormen en insekten, en hopen die door deze dieren werden gemaakt , mits deze niet vastzitten of groeien en niet aan de bal kleven. Een sinaasappelschil is bijvoorbeeld een los natuurlijk voorwerp..

 • Zand en losse aarde zijn losse, natuurlijke voorwerpen als zij op de green liggen, maar nergens anders op de baan.
 • Sneeuw en natuurlijk ijs zijn ofwel tijdelijk water ofwel losse, natuurlijke voorwerpen, naar keuze van de speler.
 • Dauw en rijm zijn geen losse, natuurlijke voorwerpen.
Wat mag u doen als een los, natuurlijk voorwerp u hindert ?

Voor u gaat spelen, mag u alle losse, natuurlijke voorwerpen die u hinderen wegnemen voor de uitvoering van uw slag BEHALVE IN EEN HINDERNIS. Indien uw bal beweegt, bij het wegnemen van een los, natuurlijk voorwerp, moet u uw bal terugleggen op de oorspronkelijke plaats en krijgt u één strafslag, zowel in stroke- als in matchplay.
Maar u mag de ligging van uw bal niet verbeteren , noch de zone die u gebruikt voor het uitvoeren van uw slag. Hierbij mag u niets wat groeit of vast zit verplaatsen, buigen of breken zoals hoge grassoorten of takken van bomen....
Zo heeft u ook het recht niet ( behalve op de green ) om zand of losse aarde weg te nemen of te effenen rond uw bal. Als u één van deze fouten maakt, krijgt u twee strafslagen in stroke play, en verliest u de hole in match play.

BAL IN EEN BUNKER

Als uw bal in een bunker ligt , dan heeft u het recht niet om:

 • uw club bij het adresseren op het zand te plaatsen ( te grounden)
 • de losse natuurlijke voorwerpen aan te raken of te verplaatsen die in de bunker liggen (bladeren of takjes). Een fles mag u wel wegnemen. Als uw bal dan beweegt, moet u de bal terug plaatsen.

Bij het zoeken naar uw bal in een bunker mag u echter wel losse natuurlijke voorwerpen of zand aanraken.

 • de ligging van uw bal te verbeteren ( bijvoorbeeld door voetsporen uit te wissen in de bunker). Maar als uw bal in een bunker ingegraven is, mag u net voldoende zand verwijderen als nodig is om uw bal te identificeren en te zien.
 • het zand aan te raken bij de opwaartse beweging van uw club (backswing)

Als u deze regels overtreedt, dan krijgt u twee strafslagen in stroke play of verliest u de hole in match play.

Vervangen Of Verkeerde Bal [Regel 15]

BAL ONBRUIKBAAR VOOR HET SPEL


In bepaalde gevallen , kan het u overkomen dat uw bal onbruikbaar is geworden om verder mee te spelen: gespleten na de laatste slag, beschadigd door een val op stenen , enz.... Dan heeft u de mogelijkheid om tijdens het spelen van een hole, uw bal te vervangen door een andere bal , mits het respecteren van de volgende procedure:

 • voordat u de bal opneemt, moet u dit voornemen kenbaar maken aan uw medespelers,
 • daarna moet u de bal merken, opnemen om uw tegenstander te laten constateren dat uw bal inderdaad onbruikbaar is voor het spel, maar uw bal mag NIET gekuist worden,
 • daarna mag u de nieuwe bal plaatsen op de plek waar de oorspronkelijke bal lag.

Tussen twee holes in , heeft u altijd de mogelijkheid om een bal te vervangen , maar u dient uw medespelers hiervan op de hoogte te brengen. Indien uw bal in stukken zou breken ten gevolge van een slag, moet deze slag niet worden geteld, en moet u, zonder straf, een nieuwe bal spelen, zo dicht mogelijk bij de plek vanwaar de oorspronkelijke bal werd gespeeld.

VERKEERDE BAL

Vergewis er u van dat het wel degelijk uw bal is die er ligt, voor u die bal speelt. U wordt immers gestraft indien u een andere bal speelt dan:

 • uw bal in spel
 • uw provisionele bal of een tweede bal.

Wanneer u een bal opneemt voor identificatie mag u die maar schoonmaken voor zover nodig voor de identificatie.
U mag evenmin van bal verwisselen (bv van merk) tijdens het spelen van één hole behalve wanneer hij verloren is of onspeelbaar of valt onder een andere uitzonderingsregel. De slagen die u in een hindernis gedaan hebt met een verkeerde bal tellen niet mee in de score van de speler.
Indien u in een hindernis een verkeerde bal speelt volgt er geen straf.

 • In stroke play krijgt u 2 strafpunten en moet u uw eigen bal herspelen. Alle slagen met de verkeerde bal worden geannuleerd.
 • In match play verliest u de hole.

Bal Op De Green [Regel 16]

Men beschouwt dat de bal op de green ligt, als deze helemaal op de green ligt of als een gedeelte van de bal de green raakt.

WAT MAG:

Uw bal opnemen: Op de green heeft u het recht om uw bal op te nemen , zonder straf om deze schoon te maken. Voor u de bal opneemt moet u uw bal markeren door liefst net achter de bal een merkteken te plaatsen. Een bal die volgens de regels moet geplaatst worden mag door de speler of zijn partner geplaatst worden.

Oude holes en pitchmarks herstellen: U mag oude hole-plugs ( sporen van een vroegere hole) en pitchmarks op de green herstellen. Pitchmarks of balmerken zijn beschadigingen die de bal heeft gemaakt bij het neerkomen op de green. U mag dit allebei doen zelfs als uw bal niet op de green ligt.

WAT NIET MAG:

De puttinglijn aanraken


De puttinglijn is dat stuk van de green waarover uw bal moet rollen om in de hole te landen. Voor u heeft gespeeld, heeft u niet het recht om deze lijn aan te raken. U mag dus bijvoorbeeld niet deze lijn effen maken door met uw putter een fout in de green of spikemarks plat te drukken. U krijgt twee straffslagen in strokeplay.

Er zijn nochtans een aantal uitzonderingen: zo mag u

 • zand en losse aarde en losse natuurlijke voorwerpen verwijderen door ze op te pakken of weg te vegen met uw hand of met het clubhoofd, maar wel zonder iets plat te drukken ,
 • de opvulsels van oude holes en pitchmarks herstellen op de puttinglijn
 • meten , met de vlag bijvoorbeeld, welke bal het verst verwijderd is van de hole.

Het oppervlak van de green testen door er een bal over te laten rollen.

Putten tussen de benen door schrijlings over de puttinglijn te staan. Ook mag u noch met de ene noch met de andere voet het verlengde van de puttinglijn raken.

STRAFSLAGEN

In de drie geciteerde gevallen

 • in stroke play: twee strafslagen
 • in match play: verlies van de hole

Etiquette: Vermijd zoveel mogelijk dat uw schaduw valt op de puttinglijn van uw medespelers, omdat dit hinderlijk is voor wie moet putten.

ALS U EEN ANDERE BAL RAAKT BIJ HET PUTTEN:

Als u in stroke play bij het putten op de green met uw bal een andere bal raakt die zich ook op de green bevindt, dan krijgt u twee strafslagen en u moet uw bal spelen zoals hij ligt. De andere bal moet daarentegen teruggeplaatst worden.
In match play loopt u hiervoor geen straf op.
Indien u een bal put van buiten de green, en u raakt de bal van een medespeler, dan moet de bal die geraakt werd terug geplaatst worden, en loopt u zelf GEEN straf op.

De Vlag [Regel 17]

Bewaken van de vlag

U mag de vlaggenstok laten bewaken door uw caddie, uw partner, uw marker, uw tegenstander of zelfs door een toeschouwer. Het bewaken van de vlag mag alleen in opdracht van de speler. Het bewaken van de vlag betekent dat men zich voldoende dicht bij de vlag opstelt om deze te kunnen wegnemen van het moment dat de bal in beweging komt.
Een speler mag altijd de vlaggenstok laten wegnemen, gelijk of hij op of buiten de green ligt.

Bal raakt vlaggenstok of de bewaker van de vlag

Als uw bal , nadat hij werd gespeeld, in aanraking komt met

 • de vlaggenstok in de hole als u vanop de green speelde,
 • de vlaggenstok als die in uw opdracht wordt bewaakt,
 • de persoon of diens uitrusting die de vlag bewaakt in uw opdracht,
 • dan krijgt u twee strafslagen in stroke play of verliest u de hole in match play.
Bal ligt tegen de vlaggenstok

Als u op de green aankomt en uw bal tegen de vlaggenstok ligt die nog in de hole staat, dan mag u de vlag wegnemen of laten wegnemen. Indien uw bal dan in de hole valt, dan wordt u geacht de hole te hebben uitgespeeld met uw laatste slag. Indien de bal niet in de hole valt, maar wordt bewogen, dan moet hij op de rand van de hole worden geplaatst zonder strafslag.

Bal Verplaatst Of Van Richting Veranderd [Regels 18 & 19]

Het kan gebeuren dat uw bal gestopt wordt, van richting veranderd of verplaatst wordt. U kan bijvoorbeeld op uw bal stappen of een hond kan uw bal in de muil nemen en ermee weglopen. De regels die de procedure bepalen in alle verschillende situaties zijn veelvuldig en lang om uit te leggen.
Onthoud alleen de volgende grote principes:
Als uw bal gestopt af van richting veranderd werd terwijl de bal in beweging was, volgt er geen straf en moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt.
Als een stilliggende bal verplaatst werd, moet de bal steeds teruggeplaatst worden naar de oorspronkelijke plaats vooraleer de bal mag gespeeld worden.
Onthoud ook het volgende principe: als u de verplaatsing zelf veroorzaakt, bijvoorbeeld door op een los natuurlijk voorwerp te trappen dat binnen één clublengte van de bal ligt, dan loopt u 1 strafslag op. Indien uw bal verplaatst of van richting veranderd wordt door een « outside agency », een externe factor, ( een hond, een toeschouwer,...) dan loopt u geen straf op. Dit wordt dan beschouwd als een toevallige interventie.

Droppen Van Een Bal [Regel 20]

Droppen, is de procedure die toelaat om een bal opnieuw in spel te brengen onder voorwaarde van een aantal regels..

Hoe droppen?

Om een bal juist te droppen, handelt u als volgt: De speler moet zelf de bal droppen ; Hij moet rechtop staan, de bal op schouderhoogte en op armlengte houden en deze laten vallen op een plaats die bepaald wordt door de Golfregels.

Droppen en herdroppen:

 • Indien bij het droppen de bal uzelf of uw uitrusting raakt, moet u opnieuw droppen zonder straf.
 • Zo moet u o.a. ook opnieuw droppen zonder straf als uw bal nadat hij de grond heeft geraakt meer dan twee stoklengtes ver rolt of dichter bij de hole komt te liggen. Als u opnieuw dropt en de bal nog een keer verder dan 2 stoklengtes rolt, dan moet de bal - nog altijd zonder straf - worden geplaatst zo dicht mogelijk bij de plek waar hij het eerst een deel van de baan raakte bij het opnieuw droppen.
 • U moet een bal opnieuw droppen als hij in een hindernis rolt.

Obstakels [Regel 24]

Wat is een obstakel ?

Een obstakel is alles wat kunstmatig is opgericht, gebouwd, geplaatst of achtergelaten op de baan, met inbegrip van kunstmatige oppervlakken en boorden van wegen en paden. Enkele voorbeelden: een hark, een bank, een fles, een geasfalteerde weg, een gecementeerde wegrand....Indien bijvoorbeeld een vast staande bank de swing van een speler hindert, mag hij die belemmering ontwijken zonder straf.
Dit zijn geen obstakels:

 • alles wat out-of-bounds markeert: paaltjes, omheiningen,....
 • pijlers of bruggen in een waterhindernis,
 • kunstmatige oevers en beddingen van een waterhindernis.
Als u gehinderd wordt door een los obstakel

U mag een los obstakel wegnemen, zelfs in een hindernis. Indien , bij het wegnemen van het obstakel, uw bal werd verplaatst, moet u die terugplaatsen op exact dezelfde plaats waar de bal oorspronkelijk lag (zonder strafslag).

Als u belemmerd wordt door een vast obstakel:

Algemeen wordt beschouwd dat u belemmerd wordt door een vast obstakel als:

 • uw bal in of op het obstakel ligt
 • als uw bal zo dicht tegen het obstakel ligt dat u uw stance of uw beweging niet kunt uitvoeren om de bal te spelen.
 • MAAR: als het vast obstakel zich enkel op de speellijn bevindt, dan is er geen sprake van belemmering. In de andere gevallen mag u het vast obstakel ontwijken zonder strafslag; die geldt niet voor een frontale of laterale waterhindernis.
Ontzetten van een belemmering:

Bepalen van het NP (nearest point) of “dichtsbijzijnd onbelemmerd punt” door uw stance te nemen en de voorgenomen golfswing uit te voeren. Vanaf dat punt dient u binnen 1 clublengte (eender welke club) uw bal te droppen (zonder strafslag). Dat punt mag echter:

 • Niet dichter bij de hole zijn
 • niet in een hindernis of op de green zijn, als uw bal oorspronkelijk op de baan lag
 • waar u niet meer belemmerd wordt door het obstakel om uw stance in te nemen of uw beweging uit te voeren..

Opgelet !
Indien uw bal oorspronkelijk in een bunker lag, moet de bal ook in de bunker worden gedropt.

PAALTJES

 • De paaltjes die de waterhindernissen, de grond in bewerking of de afstanden markeren zijn obstakels die eventueel mogen verplaatst worden ( tenzij anders bepaald in de lokale regels)
 • De paaltjes die buiten de baan (out-of-bounds ) markeren, mogen nooit verplaatst worden.

Abnormale Grond Omstandigheden [Regel 25]

WAT ZIJN DE VERSCHILLENDE ABNORMALE TERREINOMSTANDIGHEDEN?

Tijdelijk water

is een tijdelijke hoeveelheid water op de baan, elders dan in een waterhindernis, die zichtbaar is voor of nadat de speler zijn stance heeft ingenomen. Wanneer uw bal net buiten de green ligt, en er ligt tijdelijk water op uw speellijn, dan moet u de bal spelen zoals hij ligt.

Sporen gemaakt door dieren

Gaten, hopen of gangen gemaakt door dieren die een ondergronds leger of nest hebben (bv. konijnenpijpen , molshopen,... ) of door reptielen of een vogel ... In dit geval mag u de belemmering ontwijken, zowel door de baan als in een bunker. In een waterhindernis mag dit niet omdat hier de regels van de waterhindernis van toepassing zijn.

Grond in bewerking

Grond in bewerking is elk deel van de baan dat in opdracht van het comité als zodanig is gemarkeerd. Meestal gaat het om oppervlakken in slechte staat of waar herstellingswerken worden uitgevoerd. Grond in bewerking wordt meestal aangeduid met blauwe lijnen of paaltjes. Alle gaten gemaakt door de greenkeeper en opgehoopt materiaal om weg te halen (bv. boomstammen of bijeen geharkt gras) zijn steeds “grond in bewerking”.

WAT MOET DAN GEBEUREN ?

U mag de bal spelen zoals hij ligt.
Maar, als u belemmerd wordt,

 • als uw bal in één van deze drie situaties ligt,
 • om uw stance in te nemen,
 • om uw beweging uit te voeren,

Dan mag u, zonder straf, handelen zoals bij de belemmering door een vast obstakel, dwz. droppen op minder dan één clublengte van het punt dat werd bepaald als het dichtst bijgelegen punt dat tevens de andere beletsels vermijdt . (zie hierboven: « Belemmering door een vast obstakel ").

NOTA

 • Tijdelijk water en sporen van dieren in een waterhindernis worden niet beschouwd als abnormale terreinomstandigheden.
 • Het maaisel van gras of ander materiaal dat op de baan is achtergelaten, zonder de bedoeling dit weg te halen, wordt niet beschouwd als grond in bewerking, tenzij als zodanig gemarkeerd.
INGEBEDDE BAL

Wij hebben al gezien dat men bij het golfen altijd de bal moet spelen zoals hij ligt. Toch is er op deze algemene regel één uitzondering: namelijk, als de bal valt, gebeurt het dat deze in zijn eigen pitchmark blijft zitten. Een pitchmark is het putje dat de bal bij impact op de grond maakt. Een bal die dus op die manier in de eigen pitchmark ingebed is, mag zonder straf opgenomen en schoongemaakt worden. Daarna mag de bal gedropt worden zo dicht mogelijk bij de plek waar hij lag, maar niet dichter bij de hole. Opgelet ! Dit is alleen toegelaten op de fairway, het kort gemaaide gedeelte. Uw pitchmark mag u pas herstellen als u de bal gedropt heeft.

De Waterhindernis [Regel 26]

BAL IN EEN WATERHINDERNIS

Definitie

Een waterhindernis is elke zee, elk meer, elke vijver, rivier, sloot, afwateringssloot of andere open waterloop ( of er water in staat of niet) en alles van soortgelijke aard.
De grenzen van een waterhindernis worden afgebakend met paaltjes en lijnen van een gele kleur. Alle grond of water binnen de grenzen van een waterhindernis, maakt deel uit van de waterhindernis. U mag een bal alleen beschouwen als verloren in een waterhindernis indien er een redelijke zekerheid is dat de bal in die waterhindernis terecht gekomen is.

Als uw bal speelbaar is

(als er weinig of geen water in staat), dan mag u de bal spelen zoals hij ligt maar bij het adresseren van de bal mag u noch de grond noch het water raken met het clubhoofd (evenmin het water of de grond raken bij de backswing). Anders krijgt u 2 strafslagen in stroke play en verliest u de hole in match play.

Als uw bal onspeelbaar is

(water te diep) of als er voldoende zekerheid is om aan te nemen dat de bal verloren is in de waterhindernis ( dwz als u en uw medespelers de bal in het water hebben zien gaan) , dan mag u een bal droppen met één strafslag:

 • Hetzij achter de waterhindernis , waarbij u het punt waar de oorspronkelijke bal de waterhindernis kruiste in een rechte lijn houdt tussen uzelf en de hole. Op deze denkbeeldige lijn mag u de bal droppen naar achteren zover als u wil
 • Hetzij zo dicht mogelijk bij de plek vanwaar de oorspronkelijke bal het laatst werd gespeeld voor hij in de waterhindernis kwam. Als de bal vanop de afslagplaats werd gespeeld, dan mag u de nieuwe bal ook weer opteeën.
BAL IN EEN LATERALE WATERHINDERNIS

Een laterale waterhindernis wordt aangeduid met rode paaltjes of lijnen. Als er een redelijke mate van zekerheid bestaat dat de bal in de laterale waterhindernis is terecht gekomen, dan heeft u 5 opties om het spel verder te zetten , namelijk:

 • de drie mogelijkheden die hiervoor reeds werden beschreven voor een waterhindernis: de bal spelen in de hindernis, een bal droppen achteruit, een bal spelen vanop de oorspronkelijke plaats. (R, C, A).
 • twee andere mogelijkheden: u mag een bal droppen met één strafslag buiten de waterhindernis en niet dichter bij de hole op minder dan twee stoklengtes:
 • of van het punt waar de oorspronkelijke bal het laatst de grens van de waterhindernis kruiste (B),
 • of van het punt op de tegenoverliggende oever van de waterhindernis op gelijke afstand van de hole. (D)

Let op: wanneer een bal in een hindernis ligt mag de speler de toestand van die hindernis, noch die van een gelijksoortige hindernis testen.

Verloren Bal, Bal Buiten De Baan [Regel 27]

Wat is « buiten de baan » ?

De golfbaan is niet oneindig. Meestal wordt de baan begrensd door wegen, tuinen of akkers.... De limieten van de baan worden aangeduid door omheiningen, hekkens of soms gewoon door witte paaltjes. Het is verboden te spelen op een gedeelte van de baan dat bepaald werd als zijnde out-of-bounds.
Een bal is buiten de baan als hij volledig buiten de baan ligt. Een speler mag zelf wel buiten de baan staan om een bal te slaan die binnen de grenzen van de baan ligt. Wanneer een bal buiten de baan ligt moet een speler, met één strafslag een nieuwe bal spelen, zo dicht mogelijk bij de plaats van waaruit de bal die buiten gegaan is gespeeld werd.

Wanneer is een bal beschouwd als « verloren » ?

Uw bal wordt als verloren beschouwd in de vier volgende gevallen:

 • u heeft uw bal niet gevonden of niet geïdentificeerd binnen vijf minuten nadat het zoeken werd gestart.
 • u heeft een andere bal in spel gebracht en uw eerste bal opgegeven.
 • u heeft een andere bal gespeeld zonder aan te kondigen dat het om een provisionele bal ging.
 • u heeft een provisionele bal geslagen van een punt dat dichter bij de hole is dan waar vermoedelijk u oorspronkelijke bal ligt. Dan wordt de provisionele bal uw bal in spel.

Als u dacht dat uw bal verloren was in een waterhindernis, en u hem na een paar minuten zoeken niet vindt, en u vervolgens een bal dropte volgens de regels achter de waterhindernis, en na het spelen van de nieuwe bal uw oorspronkelijke bal toch vindt, dan mag u het spel niet voortzetten met de oorspronkelijke bal.

Provisionele bal

Wij hebben zonet een nieuwe notie gezien: de provisionele bal. Wanneer slaat men een provisionele bal ? Dat doet u best als u vermoedt dat uw bal buiten de baan ligt of in een zone waar u hem moeilijk zal kunnen vinden (struikgewas, bos, onkruid). U doet dat om tijd te winnen en u slaat de provisionele bal voor u de plaats heeft verlaten waar u gespeeld had. Indien u vermoedt dat de bal verloren is buiten een waterhindernis, of wanneer u vreest dat de bal buiten de baan ligt, mag u een provisionele bal spelen.

Hiervoor gebruikt u de volgende procedure:

 • U moet uw marker of tegenstander informeren over uw intentie om een provisionele bal te slaan.
 • U moet uw provisionele bal droppen zo dicht mogelijk bij de plek waar de oorspronkelijke bal werd gespeeld. Op de afslagplaats, mag u een provisionele bal ook van een tee slaan.
 • U mag uw provisionele bal spelen zolang deze verder verwijderd ligt van de hole dan de plaats waar uw oorspronkelijke bal vermoedelijk ligt. Als u voorbij dat punt uw provisionele bal verder speelt, wordt dit de bal in spel.
Opgelet !

 • U hebt niet het recht om een provisionele bal te spelen indien uw oorspronkelijke bal in een waterhindernis is gevallen of verloren.
 • U moet verplicht uw provisionele bal opgeven als uw oorspronkelijke bal werd terug gevonden binnen de 5 minuten zoektijd.
Wat moet u doen als uw bal verloren is of buiten de baan ?

 • U moet terugkeren naar de plek vanwaar u de bal heeft gespeeld, en een strafslag bij uw score tellen.
 • u brengt een andere bal in spel hetzij door een bal te droppen hetzij door een bal op een tee te plaatsen als de vorige slag gebeurde vanop de afslagplaats. Als u een provisionele bal had geslagen, dan speelt u daarmee verder.
Optelling van de uitgevoerde slagen:

 • Voor uw eindscore, moet u alle slagen tellen die u deed met de eerste bal, en de slagen met de tweede bal , plus één strafslag.
 • Indien u een provisionele bal heeft gespeeld, moet u voor uw score alle slagen tellen die u deed met de eerste bal , alle slagen met de provisionele bal , plus één strafslag.
 • Hoewel de scorekaart in strokeplay moet ingevuld worden door de marker is het altijd de competitor die verantwoordelijk blijft voor de door de marker opgeschreven score.
 • Vooraleer de scorekaart in te leveren bij de commissie moet de handicap van de speler ergens op de score kaart vermeld staan.
 • In strokeplay mag een speler die niet zeker is van zijn rechten een tweede bal spelen zonder straf. Beide scores worden genoteerd en na afloop van de ronde voorgelegd aan het wedstrijdcomité.
 • zorg dat uw kaart volledig ingevuld is, voorzien van de nodige handtekeningen en met de vermelding van uw handicap: indien de handicap niet vermeld is op een scorekaart voor een qualifying wedstrijd volgt automatisch de diskwalificatie.

De Regels

De Golfregels zijn ver van simpel en het vergt heel veel tijd voor men ze echt goed kent. Heel wat golfers vinden het een leuk gespreksonderwerp voor de 19de hole en dan wordt er geanimeerd gedebatteerd over bizarre of uitzonderlijke gevallen. Wat staat u bijvoorbeeld te doen als uw bal terecht komt in het open bloesje van een jongedame die rustig in het gras lag te soezen langs de fairway ? En wat moet er gebeuren als uw bal is blijven steken in een spreeuwennest hoog in de boomkruin ?
Geen nood. De Golfregels hebben overal een antwoord op. En als zich toch een nooit geziene situatie mocht voordoen zonder precedenten , dan komt het hoogste regelcomité van St. Andrews samen om te beslissen en zo nodig de regels aan te passen. Deze aanpassingen worden geregeld gepubliceerd

U kan de volledige regels vinden op de website van de R&A onder

Rules Explorer

En vergeet vooral niet:

 • dat de regels er zijn om overal ter wereld hetzelfde spel te spelen
 • dat golf zonder regels geen golf is
 • dat een goede kennis van de golfregels je punten laat winnen tijdens je spel